AT iK60N 2P

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

AT ik60N 2P 6KA, 230V Các loại : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A. - Dùng mạng lưới dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) - Điện áp thử nghiệm xung ( Ulmp ) : 4kV Dường cong loại C  Hàng chất lưởng cao bảo đảm giá tốt trên thì trường!

AT ik60N 2P 6KA, 230V

Các loại : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

- Dùng mạng lưới dân dụng và công nghiệp.

- Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

- Điện áp thử nghiệm xung ( Ulmp ) : 4kV

Dường cong loại C 

Hàng chất lưởng cao bảo đảm giá tốt trên thì trường!