Bình nóng lạnh Aiston

Còn hàng

Giá: 2.285.000₫

Tổng quan

    Đơn vị tính Pro SS 15L Pro SS 30 Dung tích l 15 30 Công suất w 1500/2500 1500/2500 Điện thế V 230 230 Thời gian gia nhiệt [∆T=35oC] giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31 Nhiệt độ tối đa C 75 75 Tổn thất nhiệt kWh/24hr 0.66 0.81 Áp suất tối đa bar 8.0 8.0 Trọng lượng tịnh kg 7.5 12.8 Độ dày bình chứa (trung bình) mm 2.1 2.2  

 

  Đơn vị tính Pro SS 15L Pro SS 30
Dung tích l 15 30
Công suất w 1500/2500 1500/2500
Điện thế V 230 230
Thời gian gia nhiệt [∆T=35oC] giờ:phút 0:26/0:15 0:51/0:31
Nhiệt độ tối đa C 75 75
Tổn thất nhiệt kWh/24hr 0.66 0.81
Áp suất tối đa bar 8.0 8.0
Trọng lượng tịnh kg 7.5 12.8
Độ dày bình chứa (trung bình) mm 2.1 2.2