Bội chi ngân sách ước gần 154 nghìn tỷ đồng

 

(Dân trí) - Tính đến ngày 15/11, bội chi ngân sách Nhà nước ước đạt 153,8 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 13,6 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 9,7% so với kế hoạch bội chi cả năm 2012 đã được Quốc hội phê duyệt (140,2 nghìn tỷ đồng).

 

Mức bội chi ngân sách Nhà nước cho năm 2013 là 162.000 tỷ đồng.
Mức bội chi ngân sách Nhà nước cho năm 2013 là 162.000 tỷ đồng.

 

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/11 ước tính đạt 593,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt trên dưới 70% dự toán năm trong khi thu từ dầu thô vượt dự toán năm 14,3%. 

Hiện tại, các thành phần chính trong thu nội địa, trừ thu từ thuế thu nhập cá nhân và thuế bảo vệ môi trường, hầu hết đều chưa đạt 80% dự toán năm. Trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất với 123,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 71,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4%...

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11 ước tính là 747,2 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm.

Như vậy, tính đến ngày 15/11, bội chi ngân sách Nhà nước ước đạt 153,8 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 13,6 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 9,7% so với kế hoạch bội chi cả năm 2012 đã được Quốc hội phê duyệt (140,2 nghìn tỷ đồng).

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2013 của Quốc hội, tổng số thu cân đối ngân sách là 816 nghìn tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách là 978 nghìn tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước cho năm 2013 là 162.000 tỷ đồng.

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội cho hay: Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 đã được xây dựng trên cơ sở dự báo lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến ở mức cao hơn năm 2012, các nguồn thu được dự toán ở mức khá tích cực, đồng thời, đã giao mức cao để các địa phương phấn đấu.

An Hạ

Được đăng vào

Viết bình luận