Bóng đèn Âm Trần PARAGON PRDA

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Thân đèn: thép Chóa đèn: nhôm Đui đèn: sứ. Bóng đèn: E27.


Thân đèn: thép
Chóa đèn: nhôm
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: E27.