Bóng đèn Compact PARAGON 3U PELC

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Loại D F C 18W 41 52 165 23W 41 52 173 Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra) PELC1364E27 Trắng 6400 18 100 1100 60 130 80 PELC1327E27 Vàng 2700 18 100 1200 65 130 82 PELC2364E27 Trắng 6400 23 125 1300 60 165 80 PELC2327E27 Vàng 2700 23 125 1500 65 165 82  

Loại D F C
18W 41 52 165
23W 41 52 173

Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra)
PELC1364E27 Trắng 6400 18 100 1100 60 130 80
PELC1327E27 Vàng 2700 18 100 1200 65 130 82
PELC2364E27 Trắng 6400 23 125 1300 60 165 80
PELC2327E27 Vàng 2700 23 125 1500 65 165 82