Bóng đèn Compact PARAGON 3UM PELB

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Loại D F C 9W 33 45 122 13W 33 45 1311 15W 33 45 141 Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra) PELB964E27 Trắng 6400 9 45 520 58 65 82 PELB927E27 Vàng 2700 9 45 560 62 65 82 PELB1364E27 Trắng 6400 13 60 700 58 84 83 PELB1327E27 Vàng 2700 13 60 750 62 84 81 PELB1564E27 Trắng 6400 15 75 800 58 100 83 PELB1527E27 Vàng 2700 15 75 900 62 100 82  

Loại D F C
9W 33 45 122
13W 33 45 1311
15W 33 45 141

Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra)
PELB964E27 Trắng 6400 9 45 520 58 65 82
PELB927E27 Vàng 2700 9 45 560 62 65 82
PELB1364E27 Trắng 6400 13 60 700 58 84 83
PELB1327E27 Vàng 2700 13 60 750 62 84 81
PELB1564E27 Trắng 6400 15 75 800 58 100 83
PELB1527E27 Vàng 2700 15 75 900 62 100 82