Bóng xoắn X PELF

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Loại D F C 45W 67 74 295 Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra) PELD4564E27 Trắng 6400 45 245 2900 70 326 80 PELD452E27 Vàng 2700 45 245 3100 75 326 82  

Loại D F C
45W 67 74 295

Loại Ánh sáng Nhiệt độ màu (K) Công suất (W) Công suất đèn dây tóc tương đương (W) Quang thông (Im) Hiệu suất ánh sáng (Im/W) Dòng diện (mA) Chỉ số màu (Ra)
PELD4564E27 Trắng 6400 45 245 2900 70 326 80
PELD452E27 Vàng 2700 45 245 3100 75 326 82