Cáp CADISUN: Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: Cáp được kết cấu vặn xoắn từ nhiều sợi cứng gòm 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện PVC, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: Cáp được kết cấu vặn xoắn từ nhiều sợi cứng gòm 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng, 2. Cách điện PVC, 3. Dứa độn PP, 4. Vỏ bọc PVC

Sản phẩm bán chạy