Cáp CADISUN: Cáp Đồng 4 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC (4 ruột đều nhau) - CVV 4X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp Đồng 4 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC (4 ruột đều nhau) - CVV 4X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV) - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng; 2. Cách điện PVC; 3. Dứa độn PP; 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp Đồng 4 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC (4 ruột đều nhau) - CVV 4X - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV)

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng; 2. Cách điện PVC; 3. Dứa độn PP; 4. Vỏ bọc PVC

Sản phẩm bán chạy