Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X? + 1X? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X? + 1X? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1? IEC 60502 - 1 - Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng; 2. Cách điện PVC; 3. Dứa độn PP; 4. Vỏ bọc PVC

Cáp CADISUN: Cáp đồng 4 ruột (một ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 3X? + 1X? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1? IEC 60502 - 1

- Kết cấu: 4 lớp: 1. Ruột dẫn đồng; 2. Cách điện PVC; 3. Dứa độn PP; 4. Vỏ bọc PVC

 

Sản phẩm bán chạy