Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC - CV 1X ? - CU/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC - CV 1X ? - CU/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC - CV 1X ? - CU/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 -  1/ IEC 60502 - 1

Sản phẩm bán chạy