Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 1X ? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 1X ? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1 - Kết cấu: cáp được vặn xoắn từ nhiều sợi đồng cứng

Cáp CADISUN: Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC - CVV 1X ? - CU/PVC/PVC - 0.6/1KV

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1

- Kết cấu: cáp được vặn xoắn từ nhiều sợi đồng cứng