Cáp điện 3x16mm Cu/XLPE/PVC Trần Phú

Còn hàng

Giá: 104.360₫

Tổng quan

Ruột dẫn: đồng, nhôm. Số ruột: 2, 3, 4 Mặt cắt danh định ruột dẫn đến 240 mm2 Cấp điện áp: đến 3KV Nhiệt độ làm việc tối đa: 90oC