Cáp đồng đơn CXV 1x 400 CADISUN

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

+ Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV + Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV