Cầu dao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iCH60 & iC60L

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu dao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iCH60 & iC60L - Dòng iC60H, 1P, 10kA, 230V, C curve - Dòng iC60H, 2P, 10kA, 230V, C curve - Dòng iC60H, 3P, 10kA, 400V, C curve - Dòng iC60H, 4P, 10kA, 400V, C curve - Dòng iC60L, 1P, 10kA, 230V, C curve - Dòng iC60L, 2P, 10kA, 230V, C curve - Dòng iC60L, 3P, 10kA, 400V, C curve - Dòng iC60L, 4P,...

Cầu dao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iCH60 & iC60L

- Dòng iC60H, 1P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng iC60H, 2P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng iC60H, 3P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng iC60H, 4P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng iC60L, 1P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng iC60L, 2P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng iC60L, 3P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng iC60L, 4P, 10kA, 400V, C curve