Cầu Dao Tự Động SCHNEIDER: DÒNG EASY9 - MCB

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu Dao Tự Động EASY9 - MCB - Dòng Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve - Dòng Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve - Dòng Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve - Dòng Easy9 MCB 4P, 4.5kA, 400V, C curve

Cầu Dao Tự Động EASY9 - MCB 

- Dòng Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve

- Dòng Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve

- Dòng Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve

- Dòng Easy9 MCB 4P, 4.5kA, 400V, C curve

Sản phẩm bán chạy