Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - RCCB, RCBO, SPD

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - RCCB, RCBO, SPD - Dòng ilD K - 30mA, 240 - 415V, AC Type - Dòng ilD K - 300mA, 240 - 415V, AC Type - Dòng ilD - 30mA, 240 - 415 V, AC Type - Dòng ilD - 100mA, 240 - 415 V, AC Type - Dòng ilD - 300mA, 240 - 415 V, AC Type - Dòng ilD - 300[S]mA, 415 V, AC Type - Dòng RCBO - 1P + N, 6kA, 30mA - Dòng RCBO -...

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - RCCB, RCBO, SPD

- Dòng ilD K - 30mA, 240 - 415V, AC Type

- Dòng ilD K - 300mA, 240 - 415V, AC Type

- Dòng ilD - 30mA, 240 - 415 V, AC Type

- Dòng ilD - 100mA, 240 - 415 V, AC Type

- Dòng ilD - 300mA, 240 - 415 V, AC Type

- Dòng ilD - 300[S]mA, 415 V, AC Type

- Dòng RCBO - 1P + N, 6kA, 30mA

- Dòng RCBO - 1P + N, 6kA, 300mA