Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng EASY9 - RCCB, RCBO, SPD

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng EASY9 - RCCB, RCBO, SPD Bao gồm: - Dòng Easy9 RCCB 2P/4P [AC type] - Dòng Easy9 SPD Chống sét lan truyền - Loại 2 - Dòng Easy 9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng EASY9 - RCCB, RCBO, SPD

Bao gồm:

Dòng Easy9 RCCB 2P/4P [AC type]

- Dòng Easy9 SPD Chống sét lan truyền - Loại 2

- Dòng Easy 9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]

 

Sản phẩm bán chạy