Công tắc ổ cắm SCHNEIDER: Dòng AvatarOn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Công tắc ổ cắm SCHNEIDER: Dòng AvatarOn Bao gồm: - Nút nhấn dòng AvatarOn - Thiết bị dành cho khách sạn dòng AvatarOn - Đế âm - Mặt đấu dây dòng AvatarOn - Thiết bị khác dòng AvatarOn

Công tắc ổ cắm SCHNEIDER: Dòng AvatarOn

Bao gồm:

- Nút nhấn dòng AvatarOn

- Thiết bị dành cho khách sạn dòng AvatarOn

- Đế âm

- Mặt đấu dây dòng AvatarOn

- Thiết bị khác dòng AvatarOn