Cút cong có lỗ treo

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cút cong giữ nước đáy tròn có lỗ treo dây chống tụt Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND)        Mã số         Kích cỡ(mm)            L                    A                   R                  R1           FPV/C42  42  25  78  40.9  39    FPV/C48  48   26   87  46.5  44.5   FPV/C60  60  32  107  58.2  56   FPV/C75  75  40  134  73.4  71   FPV/C90  90  46  159  78.8  85   FPV/C110  110  48  185  107.8  104.5  

Cút cong giữ nước đáy tròn có lỗ treo dây chống tụt
Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)

       Mã số         Kích cỡ(mm)            L                    A                   R                  R1         
 FPV/C42  42  25  78  40.9  39 
  FPV/C48  48   26   87  46.5  44.5
  FPV/C60  60  32  107  58.2  56
  FPV/C75  75  40  134  73.4  71
  FPV/C90  90  46  159  78.8  85
  FPV/C110  110  48  185  107.8  104.5