Đầu vặn răng

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã sản phẩm   Đặc điểm   Đơn giá 0(VND) Ký hiệu Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) Đường kính trong (ID) Đường kính ngoài (OD) Dài (L) E281 / 16 E281 / 20 E281 / 25 E281 / 32 E281 / 40 E281 / 50 16 20 25 32 40 50 11.5 15 19 25 34 43.5 22.5 24 29.5 37 48 57 14 15 16 18 19 20  

 
Mã sản phẩm  
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)
Ký hiệu
Dùng cho loại ống (mm)
Kích thước (mm)
Đường kính trong
(ID)
Đường kính ngoài
(OD)
Dài (L)

E281 / 16

E281 / 20

E281 / 25

E281 / 32

E281 / 40

E281 / 50

16

20

25

32

40

50

11.5

15

19

25

34

43.5

22.5

24

29.5

37

48

57

14

15

16

18

19

20