Dây đơn cứng VC x1.5 CADIVI

Còn hàng

Giá: 3.784₫

Tổng quan

Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định - Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là VC - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép