Dây mềm tròn 3 ruột VCTF 3x1.5 CADISUN

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

TỔNG QUAN + Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ + Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 + Kết cấu: Được bện xoắn nhiều sợi mềm; Loại một sợi đơn cứng + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 16 mm2