Đèn Âm Trần PARAGON PRDB

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Thân đèn: thép Chóa đèn: nhôm Đui đèn: sứ. Bóng đèn: E27  

 


Thân đèn: thép
Chóa đèn: nhôm
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: E27