Công tắc ổ cắm SCHNEIDER: Dòng S - FLEXI

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bao gồm: - Ổ cắm dòng S - Flexi - Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S - Flexi - Phụ kiện dòng S - Flexi - Phích cắm - Đế âm, đế nổi, hộp nổi

Bao gồm:

- Ổ cắm dòng S - Flexi

- Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S - Flexi

- Phụ kiện dòng S - Flexi

- Phích cắm

- Đế âm, đế nổi, hộp nổi