Gần 20.000 doanh nghiệp TP HCM ngừng kinh doanh

 

Khoảng 3.232 doanh nghiệp đã khóa mã số thuế, 4.984 công ty còn chờ thủ tục khóa mã số thuế và 5.021 đơn vị tạm ngưng hoạt động trong 10 tháng đầu năm.
21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động
Hơn 26.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, 10 tháng đầu năm, tổng cộng 19.698 doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục ngừng kinh doanh tại Cục Thuế thành phố. Trong đó 3.232 doanh nghiệp đã khóa mã số thuế, 4.984 công ty còn chờ thủ tục khóa mã số thuế và 5.021 đơn vị tạm ngưng hoạt động.

Cũng theo Sở, dự kiến hết năm 2012, khoảng 25.318 doanh nghiệp được thành lập với tổng số vốn đăng ký là 208.124,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp giảm 1% và số vốn đăng ký tăng 11%. Số công ty thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là 35.928 (giảm 2% so với cùng kỳ) với tổng vốn bổ sung là 276.730,8 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ).

Trước đó, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch năm tới của Sở cho biết, tính đến ngày 5/11, 21.099 doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM được thành lập với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 173.437 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp này giảm 2% và số vốn đăng ký tăng 25%.

Ngoài ra, khoảng 29.940 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (giảm 1% so với cùng kỳ) với tổng vốn bổ sung đạt hơn 272.781 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ). Tính chung, tổng vốn đăng ký thành lập mới và vốn bổ sung là 446.218,7 tỷ đồng, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, đến mốc thời gian này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đã có 2.275 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29%. Đồng thời 1.902 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Sở, tăng 217% , cùng kỳ trước, con số này chỉ có 600 doanh nghiệp. Số đơn vị hiện có trên hệ thống đăng ký quốc gia (đã trừ giải thể) đạt 184.705 doanh nghiệp.

Nằm trong các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, báo cáo nêu rõ giải pháp triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân.

Theo VnEconomy

Được đăng vào

Viết bình luận