Hộp chia ngả loại lắp âm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp chia ngả, loại lắp âm(không bao gồm nắp) Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND) Ký hiệu  Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) Đường kính ngoài (OD) Khoảng cách lỗ vít CRS Cao(H) Kích thước lỗ đáy(mm) E240/20/1D E240/20/2D E240/20/1AD E240/20/3D E240/20/4D 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 50 50 50 50 50 66 66 66 66 66 20 20 20 20 20  

Hộp chia ngả, loại lắp âm(không bao gồm nắp)
Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)
Ký hiệu
 Dùng cho loại ống (mm)
Kích thước (mm)
Đường kính ngoài (OD)
Khoảng cách lỗ vít CRS
Cao(H)
Kích thước lỗ đáy(mm)

E240/20/1D

E240/20/2D

E240/20/1AD

E240/20/3D

E240/20/4D

20

20

20

20

20

70

70

70

70

70

50

50

50

50

50

66

66

66

66

66

20

20

20

20

20