Hộp chia ngả loại lắp nổi hoặc âm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp chia ngả, loại lắp nổi hoặc âm( không bao gồm nắp) Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND) Ký hiệu  Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) Đường kính ngoài (OD) Khoảng cách lỗ vít CRS Chiều cao (H) E240/20/1 E240/20/2 E240/20/2A E240/20/3 E240/20/4 20 20 20 20 20 66 66 66 66 66 50 50 50 50 50 32 32 32 32 32  

Hộp chia ngả, loại lắp nổi hoặc âm( không bao gồm nắp)
Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)
Ký hiệu
 Dùng cho loại ống (mm)
Kích thước (mm)
Đường kính ngoài
(OD)
Khoảng cách lỗ vít CRS
Chiều cao (H)

E240/20/1

E240/20/2

E240/20/2A

E240/20/3

E240/20/4

20

20

20

20

20

66

66

66

66

66

50

50

50

50

50

32

32

32

32

32