Kẹp đỡ ống

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND) Ký hiệu  Dùng cho loại ống (mm) Kích thước (mm) S L H W E280/16 E280/20 E280/25 E280/32 16 20 25 32 6.0 7.5 7.5 7.5 22 26 32 40 24 26 29 34 13.5 18.5 18.5 18.5  

 
Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)
Ký hiệu
 Dùng cho loại ống (mm)
Kích thước (mm)
S
L
H
W

E280/16

E280/20

E280/25

E280/32

16

20

25

32

6.0

7.5

7.5

7.5

22

26

32

40

24

26

29

34

13.5

18.5

18.5

18.5