Khởi động từ và Rơ le điều khiển SCHNEIDER: Dòng ACTI 9

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Khởi động từ và Rơ le điều khiển SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - Dòng Contactor iCT, 1P, điện áp cuộn dây 230/240VAC - Dòng Contactor iCT, 2P, điện áp cuộn dây 24VAC - Dòng Contactor iCT, 2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC - Dòng Contactor iCT, 3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC - Dòng Contactor iCT, 4P, điện áp cuộn dây 24VAC - Dòng Contactor iCT, 4P, điện áp cuộn dây 230/240VAC -

Khởi động từ và Rơ le điều khiển SCHNEIDER: Dòng ACTI 9

- Dòng Contactor iCT, 1P, điện áp cuộn dây 230/240VAC

- Dòng Contactor iCT, 2P, điện áp cuộn dây 24VAC

- Dòng Contactor iCT, 2P, điện áp cuộn dây 230/240VAC

- Dòng Contactor iCT, 3P, điện áp cuộn dây 230/240VAC

- Dòng Contactor iCT, 4P, điện áp cuộn dây 24VAC

- Dòng Contactor iCT, 4P, điện áp cuộn dây 230/240VAC

-

Sản phẩm bán chạy