Nối góc CO 45

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND)   Mã số    Kích cỡ(mm)          L                A        FPV/CH42  42 25  11 FPV/CH48 48 26 11.5 FPV/CH60 60 32 14 FPV/CH75 75 40 17.5 FPV/CH90 90 46 22 FPV/CH110 110 48 25 FPV/CH140 140 56 32 FPV/CH160 160 60 36  

 
Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)


  Mã số    Kích cỡ(mm)          L                A       
FPV/CH42  42 25  11
FPV/CH48 48 26 11.5
FPV/CH60 60 32 14
FPV/CH75 75 40 17.5
FPV/CH90 90 46 22
FPV/CH110 110 48 25
FPV/CH140 140 56 32
FPV/CH160 160 60 36