Nối Thẳng

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

      Mã số        Kích cỡ (mm)             L                     A           FPV/N34  34  22  2  FPV/N42  42  25  2  FPV/N48  48  26  2  FPV/N60  60  32  2  FPV/N75  75  40  3  FPV/N90  90  46  3  FPV/N110  110  48  3.5  FPV/N140  140  56  3.5  FPV/N160  160  60  3.5  FPV/N200  200  65  4  FPV/N250  250  70  4  

      Mã số        Kích cỡ (mm)             L                     A         
 FPV/N34  34  22  2
 FPV/N42  42  25  2
 FPV/N48  48  26  2
 FPV/N60  60  32  2
 FPV/N75  75  40  3
 FPV/N90  90  46  3
 FPV/N110  110  48  3.5
 FPV/N140  140  56  3.5
 FPV/N160  160  60  3.5
 FPV/N200  200  65  4
 FPV/N250  250  70  4