Ổ 3 chấu kéo dài 6 ổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ổ 3 chấu kéo dài 6 ổ      Mã số         Số công tắc   Số ổ cắm  Chiều dài dây  Loại dây 6UNN3 6UNNE3 6UNN5 6UNNE5 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 5 5 2 x 0.75 3 x 0.75 2 x 0.75 3 x 0.75  


Ổ 3 chấu kéo dài 6 ổ

     Mã số         Số công tắc   Số cắm  Chiều dài dây  Loại dây
6UNN3
6UNNE3
6UNN5
6UNNE5
3
3
3
3
6
6
6
6
3
3
5
5
2 x 0.75
3 x 0.75
2 x 0.75
3 x 0.75