Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG KẾT HỢP

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hình ảnh Mã sản phẩm Số công tắc Số ổ cắm Chiều dài dây (m) Số lõi dây Màu Giá (VNĐ) 2D2S32 1 4 3m 2 Đen - Màu   2D2S52 1 4 5m 2 Đen - Màu   3D3S32 1 6 3m 2 Đen - Màu   3D3S52 1 6 5m 2 Đen - Màu   4D6S32 1 10 3m 2 Đen - Màu   4D6S52 1 10 5m 2 Đen - Màu      

Hình ảnh Mã sản phẩm Số công tắc Số ổ cắm Chiều dài dây (m) Số lõi dây Màu Giá (VNĐ)
2D2S32 1 4 3m 2 Đen - Màu  
2D2S52 1 4 5m 2 Đen - Màu  
3D3S32 1 6 3m 2 Đen - Màu  
3D3S52 1 6 5m 2 Đen - Màu  
4D6S32 1 10 3m 2 Đen - Màu  
4D6S52 1 10 5m 2 Đen - Màu