Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 2 ổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 2 Ổ      Mã số         Số công tắc   Số ổ cắm  Chiều dài dây  Loại dây 2RUN3 2RUN3 1 1 2 2 3 5 2 x 0.75 3 x 0.75  


Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 2 Ổ

     Mã số         Số công tắc   Số cắm  Chiều dài dây  Loại dây
2RUN3
2RUN3
1
1
2
2
3
5
2 x 0.75
3 x 0.75