Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 3 ổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 3 Ổ      Mã số         Số công tắc   Số ổ cắm  Chiều dài dây  Loại dây 3RSN3 3RSN3 1 1 3 3 3 5 2 x 0.75 3 x 0.75  


Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 3 Ổ

     Mã số         Số công tắc   Số cắm  Chiều dài dây  Loại dây
3RSN3
3RSN3
1
1
3
3
3
5
2 x 0.75
3 x 0.75