Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 6 ổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 6 Ổ      Mã số         Số công tắc   Số ổ cắm  Chiều dài dây  Loại dây 6RSN3 6RSN3 1 1 6 6 3 5 2 x 0.75 3 x 0.75  


Ổ cắm kéo dài dây cuộn kín 6 Ổ

     Mã số         Số công tắc   Số cắm  Chiều dài dây  Loại dây
6RSN3
6RSN3
1
1
6
6
3
5
2 x 0.75
3 x 0.75