Ổ cắm thông thường kéo dài 3 ổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

    Loại không có Rơ-le bảo vệ quá tải      Mã số        Số công tắc   Số ổ cắm   Chiều dài dây    Loại dây     3S3/T 3S5/T 4S3/T 4S5/T 5S3/T 5S5/T 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 5 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 Loại có Rơ-le bảo vệ quá tải      Mã số        Số công tắc   Số ổ cắm   Chiều dài dây    Loại dây     3S3 3S5 4S3 4S5 5S3 5S5 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 5 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75  

   

Loại không có Rơ-le bảo vệ quá tải


     Mã số        Số công tắc   Số ổ cắm   Chiều dài dây    Loại dây    
3S3/T
3S5/T
4S3/T
4S5/T
5S3/T
5S5/T
0
0
0
0
0
0
3
3
4
4
5
5
3
5
3
5
3
5
2 x 0.5
2 x 0.5
2 x 0.75
2 x 0.75
2 x 0.75
2 x 0.75

Loại có Rơ-le bảo vệ quá tải


     Mã số        Số công tắc   Số ổ cắm   Chiều dài dây    Loại dây    
3S3
3S5
4S3
4S5
5S3
5S5
0
0
0
0
0
0
3
3
4
4
5
5
3
5
3
5
3
5
2 x 0.5
2 x 0.5
2 x 0.75
2 x 0.75
2 x 0.75
2 x 0.75