Ống đàn hồi - loại tự chống cháy

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã số Diễn giải VL9016CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø16 (50m/cuộn) VL9020CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø20 (50m/cuộn) VL9025CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø25 (50m/cuộn) VL9032CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø32 (50m/cuộn) VL9040CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø40 (50m/cuộn) VL9050CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø50 (50m/cuộn)  

 

Mã số Diễn giải
VL9016CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø16 (50m/cuộn)
VL9020CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø20 (50m/cuộn)
VL9025CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø25 (50m/cuộn)
VL9032CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø32 (50m/cuộn)
VL9040CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø40 (50m/cuộn)
VL9050CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø50 (50m/cuộn)