Ống luồn đàn hồi

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ký hiệu Kích thước D (mm) d (mm) T (mm) a (mm) a (mm) Chiều dài/ cuộn...

Ký hiệu

Kích thước

D
(mm)

d
(mm)
T
(mm)

 

a
(mm)

 

 

a
(mm)

 

Chiều dài/ cuộn Coil Length (m)

SP 9016CM

SP 9020CM

SP 9025CM

SP 9032CM

SP 9040CM

SP 9050CM

16

20

25

32

40

50

11.5

14.5

19

25

32

40

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.60

3.2

3.5

4.2

4.5

4.5

6.0

0

2.3

2.8

3

3.3

3.5

50

50

40

25

25

25