Ống luồn đàn hồi

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ký hiệu Kích thước D (mm) d (mm) T (mm)   a (mm)     a (mm)   Chiều dài/ cuộn Coil Length (m) SP 9016CM SP 9020CM SP 9025CM SP 9032CM SP 9040CM SP 9050CM 16 20 25 32 40 50 11.5 14.5 19 25 32 40 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 3.2 3.5 4.2 4.5 4.5 6.0 0 2.3 2.8 3 3.3 3.5 50 50 40 25 25 25  

Ký hiệu

Kích thước

D
(mm)

d
(mm)
T
(mm)

 

a
(mm)

 

 

a
(mm)

 

Chiều dài/ cuộn Coil Length (m)

SP 9016CM

SP 9020CM

SP 9025CM

SP 9032CM

SP 9040CM

SP 9050CM

16

20

25

32

40

50

11.5

14.5

19

25

32

40

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.60

3.2

3.5

4.2

4.5

4.5

6.0

0

2.3

2.8

3

3.3

3.5

50

50

40

25

25

25