Ống luồn dây điện tròn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã sản phẩm   Đặc điểm   Đơn giá 0(VND)         Ký hiệu        Đường kính (mm) Kích thước  đường kính ngoài (A)(mm)  Kích thước    bề dày ống (B)(mm)    SP 9016 16 16 1.40 SP 9020 20 20 1.55 SP 9025 25 25 1.80 SP 9032 32 32 2.10 SP 9040 40 40 2.30 SP 9050 50 50 3.80 SP 9063 63 63 3.00    

Mã sản phẩm  
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)

        Ký hiệu        Đường kính (mm) Kích thước 
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
   bề dày ống (B)(mm)  
 SP 9016 16 16 1.40
SP 9020 20 20 1.55
SP 9025 25 25 1.80
SP 9032 32 32 2.10
SP 9040 40 40 2.30
SP 9050 50 50 3.80
SP 9063 63 63 3.00