Ống luồn dây điện tròn PVC

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã số Diễn giải VL 9016 Ống luồn PVC - ø16 ( Dài 2.92m/cây) VL 9020 Ống luồn PVC - ø20 ( Dài 2.92m/cây) VL 9025 Ống luồn PVC - ø25 ( Dài 2.92m/cây) VL 9032 Ống luồn PVC - ø32 ( Dài 2.92m/cây)  


 

Mã số Diễn giải
VL 9016 Ống luồn PVC - ø16 ( Dài 2.92m/cây)
VL 9020 Ống luồn PVC - ø20 ( Dài 2.92m/cây)
VL 9025 Ống luồn PVC - ø25 ( Dài 2.92m/cây)
VL 9032 Ống luồn PVC - ø32 ( Dài 2.92m/cây)