Ống u .PVC CO Pipes

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống u.PVC - CO Pipes          Mã số      Đường kính(mm)         L (mm)                e (mm)        Áp lực (bar)    PV/21CO  21 21   1.25  10.0  PV/27CO   27  27    1.3  10.0  PV/34CO 34 34    1.3  8.0  PV/42CO  42 42    1.5  6.0  PV/48CO  48 48    1.65  6.0  PV/60CO  60 60    1.65  5.0  PV/75CO  75 75    1.9  5.0  PV/90CO  90 90    1.9  4.0  PV/110CO  110 110   2.25  4.0  

Ống u.PVC - CO Pipes
         Mã số      Đường kính(mm)         L (mm)                e (mm)    
   Áp lực (bar)  
 PV/21CO  21 21   1.25  10.0
 PV/27CO   27  27    1.3  10.0
 PV/34CO 34 34    1.3  8.0
 PV/42CO  42 42    1.5  6.0
 PV/48CO  48 48    1.65  6.0
 PV/60CO  60 60    1.65  5.0
 PV/75CO  75 75    1.9  5.0
 PV/90CO  90 90    1.9  4.0
 PV/110CO  110 110   2.25  4.0