Quạt điện Panasonic F56MPG-S

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Thông Số Kỹ Thuật Model Hz Notch Tiêu Thụ Điện (W) Số Vòng Quay /Phút Vận Tốc Gió (m/Phút) Thể Tích Gió (m3 /Phút) Trọng Lượng (Kg)  F-56MZG   50  Hi                 52              166              140              170               6.9  Lo                 19                89                  -                  -  60  Hi                 69              180              150              190  Lo                 19                88                  -                  -  Ghi chú: Bảng thông số kỹ thuật trên đúng ở hiệu điện thế 220V

Thông Số Kỹ Thuật

Model Hz Notch Tiêu Thụ Điện
(W)
Số Vòng Quay /Phút Vận Tốc Gió
(m/Phút)
Thể Tích Gió (m3 /Phút) Trọng Lượng
(Kg)
 F-56MZG   50  Hi                 52              166              140              170               6.9
 Lo                 19                89                  -                  -
 60  Hi                 69              180              150              190
 Lo                 19                88                  -                  -

 Ghi chú: Bảng thông số kỹ thuật trên đúng ở hiệu điện thế 220V