Te 91.5 có cửa kiểm tra

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã sản phẩm   Đặc điểm   Đơn giá 0(VND)  Mã số   Kích cỡ (mm)    L       A      B       C       R       M  FPV/TTC75  75  40  45  37  47.5  38  M60 X 2  FPV/TTC90  90  46  55  45  59  43  M60 X 2  FPV/TTC110  110  48  65  55  68  51  M90 X 2.5  FPV/TTC140  140  56  82  71  86  61  M90 X 2.5  FPV/TTC160  160  60  90  82  96  67.2  M90 X 2.5  

Mã sản phẩm  
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)

 Mã số   Kích cỡ (mm)    L       A      B       C       R       M
 FPV/TTC75  75  40  45  37  47.5  38  M60 X 2
 FPV/TTC90  90  46  55  45  59  43  M60 X 2
 FPV/TTC110  110  48  65  55  68  51  M90 X 2.5
 FPV/TTC140  140  56  82  71  86  61  M90 X 2.5
 FPV/TTC160  160  60  90  82  96  67.2  M90 X 2.5