THU VÀNG KHUYẾN MÃI CÙNG SCHNEIDER

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Kim Anh xin thông báo chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng như sau

  1. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 15 tháng 09 năm 2016 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016
  2. Các sản phẩm khuyến mại: Sản phẩm Schneider Series, Zencelo A, Series Concept, Series Sflexi, Acti9.
  3. Nội dung chương trình:

Khách hàng tham gia đặt hàng và hưởng Khuyến mãi theo cơ chế sau:

 

Sản phẩm Khuyến mại

Giá trị cho từng đơn hàng

Tỷ lệ chiết khấu thêm

KM1: Zencelo A, concept, S-flexi

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng

5%

KM2: Acti 9

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng

5%

 

  1. Lưu ý khác:
  • Giảm giá trực tiếp trên đơn hàng và không quy đổi thành tiền
  • Đơn hàng khuyến mãi không được hủy. Khách hàngtrần thạch cao có trách nhiệm nhận hàng khi đã đặt hàng.
  • Mọi thắc mắc về chương trình (nếu có), xin vui lòng liên hệ nhân viên quản lý kinh doanh.

Trân trọng!

 

KM 1: LIST MÃ HÀNG Acti 9    
     
Commercial
references
Description  VND Unit Price List
May 2016
 (with VAT) 
A9A26924 ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTAC                                    370.700
A9A26946 ACTI9 IMX-OF 100-415VAC 110-130VDC SHUNT                                 1.480.600
A9C20731 ICT 25A 1NO 230...240VAC 50HZ CONTACTOR                                    669.900
A9C20732 ICT 25A 2NO 230...240VAC 50HZ CONTACTOR                                 1.019.700
A9C20833 ICT 25A 3NO 220...240VAC 50HZ CONTACTOR                                    917.400
A9C20842 ICT 40A 2NO 220...240VAC 50HZ CONTACTOR                                 1.223.200
A9C20862 ICT 63A 2NO 220...240VAC 50HZ CONTACTOR                                 1.834.800
A9C22712 ICT 16A 2NO 230...240VAC 50HZ CONTACTOR                                    741.400
A9C22715 ICT 16A 1NO 1NC 230...240VAC 50HZ CONTAC                                    778.800
A9D31606 IDPN N VIGI 6A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.741.300
A9D31610 IDPN N VIGI 10A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.672.000
A9D31616 IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.672.000
A9D31620 IDPN N VIGI 20A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.776.500
A9D31625 IDPN N VIGI 25A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.932.700
A9D31632 IDPN N VIGI 32A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.932.700
A9D31640 IDPN N VIGI 40A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.969.000
A9D41616 IDPN N VIGI 16A C 300MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.672.000
A9F74106 ACTI9 IC60N 1P 6A C  MCB                                    165.000
A9F74110 ACTI9 IC60N 1P 10A C MCB                                    165.000
A9F74116 ACTI9 IC60N 1P 16A C MCB                                    165.000
A9F74120 ACTI9 IC60N 1P 20A C MCB                                    167.200
A9F74125 ACTI9 IC60N 1P 25A C MCB                                    173.800
A9F74132 ACTI9 IC60N 1P 32A C MCB                                    185.900
A9F74206 ACTI9 IC60N 2P 6A C  MCB                                    473.000
A9F74210 ACTI9 IC60N 2P 10A C MCB                                    473.000
A9F74216 ACTI9 IC60N 2P 16A C MCB                                    473.000
A9F74220 ACTI9 IC60N 2P 20A C MCB                                    490.600
A9F74225 ACTI9 IC60N 2P 25A C MCB                                    509.300
A9F74232 ACTI9 IC60N 2P 32A C MCB                                    537.900
A9F74240 ACTI9 IC60N 2P 40A C MCB                                    611.600
A9F74306 ACTI9 IC60N 3P 6A C  MCB                                    673.200
A9F74310 ACTI9 IC60N 3P 10A C MCB                                    673.200
A9F74316 ACTI9 IC60N 3P 16A C MCB                                    673.200
A9F74320 ACTI9 IC60N 3P 20A C MCB                                    708.400
A9F74325 ACTI9 IC60N 3P 25A C MCB                                    742.500
A9F74332 ACTI9 IC60N 3P 32A C MCB                                    783.200
A9F74340 ACTI9 IC60N 3P 40A C MCB                                    891.000
A9F74350 ACTI9 IC60N 3P 50A C MCB                                 1.114.300
A9F74363 ACTI9 IC60N 3P 63A C MCB                                 1.266.100
A9F74432 ACTI9 IC60N 4P 32A C MCB                                 1.234.200
A9F74450 ACTI9 IC60N 4P 50A C MCB                                 1.721.500
A9F74463 ACTI9 IC60N 4P 63A C MCB                                 1.958.000
A9F84110 ACTI9 IC60H 1P 10A C MCB                                    287.100
A9F84116 ACTI9 IC60H 1P 16A C MCB                                    287.100
A9F84120 ACTI9 IC60H 1P 20A C MCB                                    300.300
A9F84125 ACTI9 IC60H 1P 25A C MCB                                    319.000
A9F84132 ACTI9 IC60H 1P 32A C MCB                                    335.500
A9F84140 ACTI9 IC60H 1P 40A C MCB                                    381.700
A9F84163 ACTI9 IC60H 1P 63A C MCB                                    558.800
A9F84206 ACTI9 IC60H 2P 6A C  MCB                                 1.018.600
A9F84210 ACTI9 IC60H 2P 10A C MCB                                 1.018.600
A9F84216 ACTI9 IC60H 2P 16A C MCB                                 1.018.600
A9F84220 ACTI9 IC60H 2P 20A C MCB                                 1.070.300
A9F84225 ACTI9 IC60H 2P 25A C MCB                                 1.122.000
A9F84232 ACTI9 IC60H 2P 32A C MCB                                 1.181.400
A9F84240 ACTI9 IC60H 2P 40A C MCB                                 1.345.300
A9F84250 ACTI9 IC60H 2P 50A C MCB                                 1.683.000
A9F84263 ACTI9 IC60H 2P 63A C MCB                                 1.807.300
A9F84306 ACTI9 IC60H 3P 6A C  MCB                                 1.560.900
A9F84310 ACTI9 IC60H 3P 10A C MCB                                 1.560.900
A9F84316 ACTI9 IC60H 3P 16A C MCB                                 1.560.900
A9F84320 ACTI9 IC60H 3P 20A C MCB                                 1.639.000
A9F84325 ACTI9 IC60H 3P 25A C MCB                                 1.717.100
A9F84332 ACTI9 IC60H 3P 32A C MCB                                 1.811.700
A9F84340 ACTI9 IC60H 3P 40A C MCB                                 2.020.700
A9F84350 ACTI9 IC60H 3P 50A C MCB                                 2.524.500
A9F84363 ACTI9 IC60H 3P 63A C MCB                                 2.769.800
A9F84432 ACTI9 IC60H 4P 32A C MCB                                 2.603.700
A9F84463 ACTI9 IC60H 4P 63A C MCB                                 3.731.200
A9F94325 ACTI9 IC60L 3P 25A C MCB                                 1.794.100
A9F94332 ACTI9 IC60L 3P 32A C MCB                                 1.892.000
A9F94340 ACTI9 IC60L 3P 40A C MCB                                 2.153.800
A9F94350 ACTI9 IC60L 3P 50A C MCB                                 2.691.700
A9F94363 ACTI9 IC60L 3P 63A C MCB                                 2.945.800
A9F94463 ACTI9 IC60L 4P 63A C MCB                                 3.760.900
A9K24140 ACTI9 IK60N 1P 40A C MCB                                    180.400
A9K24150 ACTI9 IK60N 1P 50A C MCB                                    215.600
A9K24163 ACTI9 IK60N 1P 63A C MCB                                    247.500
A9K24240 ACTI9 IK60N 2P 40A C MCB                                    493.900
A9K24250 ACTI9 IK60N 2P 50A C MCB                                    617.100
A9K24263 ACTI9 IK60N 2P 63A C MCB                                    713.900
A9K24306 ACTI9 IK60N 3P 6A C  MCB                                    596.200
A9K24310 ACTI9 IK60N 3P 10A C MCB                                    596.200
A9K24316 ACTI9 IK60N 3P 16A C MCB                                    596.200
A9K24320 ACTI9 IK60N 3P 20A C MCB                                    627.000
A9K24325 ACTI9 IK60N 3P 25A C MCB                                    655.600
A9K24332 ACTI9 IK60N 3P 32A C MCB                                    691.900
A9K24340 ACTI9 IK60N 3P 40A C MCB                                    787.600
A9K24350 ACTI9 IK60N 3P 50A C MCB                                    910.800
A9K24363 ACTI9 IK60N 3P 63A C MCB                                 1.039.500
A9K24416 ACTI9 IK60N 4P 16A C MCB                                    953.700
A9K24420 ACTI9 IK60N 4P 20A C MCB                                 1.002.100
A9K24425 ACTI9 IK60N 4P 25A C MCB                                 1.049.400
A9K24432 ACTI9 IK60N 4P 32A C MCB                                 1.106.600
A9K24440 ACTI9 IK60N 4P 40A C MCB                                 1.247.400
A9K24450 ACTI9 IK60N 4P 50A C MCB                                 1.441.000
A9K24463 ACTI9 IK60N 4P 63A C MCB                                 1.634.600
A9K27106 Acti9 iK60N 1P 6A C MCB                                    138.600
A9K27110 Acti9 iK60N 1P 10A C MCB                                    138.600
A9K27116 Acti9 iK60N 1P 16A C MCB                                    138.600
A9K27120 Acti9 iK60N 1P 20A C MCB                                    144.100
A9K27125 Acti9 iK60N 1P 25A C MCB                                    151.800
A9K27132 Acti9 iK60N 1P 32A C MCB                                    159.500
A9K27206 Acti9 iK60N 2P 6A C MCB                                    374.000
A9K27210 Acti9 iK60N 2P 10A C MCB                                    374.000
A9K27216 Acti9 iK60N 2P 16A C MCB                                    374.000
A9K27220 Acti9 iK60N 2P 20A C MCB                                    392.700
A9K27225 Acti9 iK60N 2P 25A C MCB                                    411.400
A9K27232 Acti9 iK60N 2P 32A C MCB                                    429.000
A9L15586 IPF K 65 65 KA 340V 3P N                                   5.401.000
A9L15687 IPF K 40 40 KA 340V 1P N                                   2.851.200
A9L15688 IPF K 40 40 KA 340V 3P N                                   6.454.800
A9L15692 IPF K 20 20 KA 340V 1P N                                   2.689.500
A9L15693 IPF K 20 20 KA 340V 3P N                                   5.379.000
A9N15636 ACTI9 STI 1P 25A FUSE 10.3 X 38 MM FUSE                                    103.400
A9N18357 C120N 1P 80A C 10000A 240/415V MINIATURE                                    986.700
A9N18361 C120N 2P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR                                 2.016.300
A9N18362 C120N 2P 100A C 10000A 415V MINIATURE CI                                 2.173.600
A9N18365 C120N 3P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR                                 3.118.500
A9N18367 C120N 3P 100A C 10000A 415V MINIATURE CI                                 3.275.800
A9N18369 C120N 3P 125A C 10000A 415V                                 3.330.800
A9N18374 C120N 4P 100A C 10000A 415V MINIATURE CI                                 4.040.300
A9N18468 C120H 3P 80A C 15000A 415V MINIATURE CIR                                 3.210.900
A9N18469 C120H 3P 100A C 15000A 415V                                 3.374.800
A9N26924 AUXILIARY CONTACT OC PLUS 1 SD AND OF AC                                    363.000
A9N61526 Circuit breaker C60H-DC 500Vdc 6A 2P C                                 1.395.900
A9N61528 Circuit breaker C60H-DC 500Vdc 10A 2P C                                 1.395.900
A9N61531 Circuit breaker C60H-DC 500Vdc 16A 2P C                                 1.474.000
A9N61532 Circuit breaker C60H-DC 500Vdc 20A 2P C                                 1.474.000
A9R12240 ACTI9 IID 2P 40A 100MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.294.700
A9R12263 ACTI9 IID 2P 63A 100MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.764.400
A9R12440 ACTI9 IID 4P 40A 100MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.743.500
A9R12463 ACTI9 IID 4P 63A 100MA AC-TYPE RESIDUAL                                 2.822.600
A9R14491 ACTI9 IID 4P 100A 300MA AC-TYPE RESIDUAL                                 4.067.800
A9R50225 ACTI9 IID K 2P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.142.900
A9R50240 ACTI9 IID K 2P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.204.500
A9R50425 ACTI9 IID K 4P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.830.400
A9R50440 ACTI9 IID K 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL                                 1.927.200
A9R70463 ACTI9 IID K 4P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL                                 3.275.800
A9R71225 ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.227.600
A9R71240 ACTI9 IID 2P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 1.292.500
A9R71263 ACTI9 IID 2P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 2.206.600
A9R71440 ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 2.075.700
A9R71463 ACTI9 IID 4P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C                                 3.527.700
A9R74440 ACTI9 IID 4P 40A 300MA AC-TYPE RESIDUAL                                 2.032.800
A9R74463 ACTI9 IID 4P 63A 300MA AC-TYPE RESIDUAL                                 2.469.500
Được đăng vào

Viết bình luận