Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã hiệu                Diễn giải                                                                                       Đơn giá (VNĐ)              CK0 Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)   CK1 Loại 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)   CK2 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)   CK3 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)   CK4 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)   CK5 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)   CK6 Loại 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)   CK7 Loại 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)   CK8 Loại 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)   CK9 Loại 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)    

Mã hiệu                Diễn giải                                                                                       Đơn giá (VNĐ)             
CK0 Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)  
CK1 Loại 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)  
CK2 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)  
CK3 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)  
CK4 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)  
CK5 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)  
CK6 Loại 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)  
CK7 Loại 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)  
CK8 Loại 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)  
CK9 Loại 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)