Tủ điện vỏ kim loại dùng chưa MCCD

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Chi tiết sản phẩm và thông số kỹ thuật Tủ điện vỏ kim loại, sử dụng trong nhà, lắp nổi, dùng để chứa Aptomat MCCB và Khởi động từ   Mã hiệu Diễn giải Đơn giá (VNĐ) CKE0 Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu) 315.000 CKE1 Loại 350 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu) 359.000 CKE2 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 170mm (sâu) 402.000 CKE3 Loại 520 (cao) x 350 (rộng) x 170mm (sâu) 461.000 CKE4 Loại 570 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu) 568.000 CKE5 Loại 610 (cao) x 440 (rộng) x 230mm (sâu) 675.000 CKE6 Loại 690 (cao) x 570 (rộng) x 250mm (sâu) 943.000 CKE7 Loại 760 (cao) x 600 (rộng) x 250mm (sâu) 1.352.000 CKE8 Loại 920 (cao) x 690...

 
Chi tiết sản phẩm và thông số kỹ thuật

Tủ điện vỏ kim loại, sử dụng trong nhà, lắp nổi, dùng để chứa Aptomat MCCB và Khởi động từ

 

Mã hiệu

Diễn giải

Đơn giá (VNĐ)

CKE0

Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)

315.000

CKE1

Loại 350 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)

359.000

CKE2

Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 170mm (sâu)

402.000

CKE3

Loại 520 (cao) x 350 (rộng) x 170mm (sâu)

461.000

CKE4

Loại 570 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)

568.000

CKE5

Loại 610 (cao) x 440 (rộng) x 230mm (sâu)

675.000

CKE6

Loại 690 (cao) x 570 (rộng) x 250mm (sâu)

943.000

CKE7

Loại 760 (cao) x 600 (rộng) x 250mm (sâu)

1.352.000

CKE8

Loại 920 (cao) x 690 (rộng) x 250mm (sâu)

1.905.000

CKE9

Loại 800 (cao) x 500 (rộng) x 250mm (sâu)

1.639.000