Tủ điện vỏ kim loại ( loại lắp âm)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã hiệu                Diễn giải                                                                                       Đơn giá (VNĐ)              CKR0 Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)   CKR1 Loại 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)   CKR2 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)   CKR3 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)   CKR4 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)   CKR5 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)   CKR6 Loại 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)   CKR7 Loại 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)   CKR8 Loại 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)   CKR9 Loại 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)    

Mã hiệu                Diễn giải                                                                                       Đơn giá (VNĐ)             
CKR0 Loại 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)  
CKR1 Loại 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)  
CKR2 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)  
CKR3 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)  
CKR4 Loại 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)  
CKR5 Loại 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)  
CKR6 Loại 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)  
CKR7 Loại 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)  
CKR8 Loại 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)  
CKR9 Loại 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)