Y 45 Độ đều

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail) Đặc điểm   Đơn giá 0(VND)      Mã số       Kích cỡ (mm)            L                      A                    B         FPV/Y34  34  22  8  43  FPV/Y42  42  25  9  53  FPV/Y48  48  26  10  63.5  FPV/Y60  60  32  14  75  FPV/Y75  75  40  18  94  FPV/Y90  90  46  19  115  FPV/Y110  110  48  25  137  FPV/Y140  140  56  32  174  FPV/Y160  160  60  37  198  

Mã sản phẩm Xem chi tiết (Detail)
Đặc điểm  
Đơn giá 0(VND)

     Mã số       Kích cỡ (mm)            L                      A                    B       
 FPV/Y34  34  22  8  43
 FPV/Y42  42  25  9  53
 FPV/Y48  48  26  10  63.5
 FPV/Y60  60  32  14  75
 FPV/Y75  75  40  18  94
 FPV/Y90  90  46  19  115
 FPV/Y110  110  48  25  137
 FPV/Y140  140  56  32  174
 FPV/Y160  160  60  37  198